Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit burgerlijke stand 1994 in verband met de aanduiding van de ouder in de geboorteakte van het kind.

Het besluit regelt dat als een kind geboren wordt uit een persoon die juridisch van het mannelijk geslacht is, deze persoon de ambtenaar van de burgerlijke stand kan verzoeken om hem als ouder uit wie het kind is geboren in de geboorteakte van het kind op te nemen. Deze mogelijkheid komt ook te gelden voor de akte van erkenning van een kind en de akte van erkenning van een ongeboren vrucht.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Amvb
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK013955

Opschrift

Besluit van…2022 tot wijziging van het Besluit burgerlijke stand 1994 in verband met de aanduiding van het ouderschap van de persoon uit wie het kind is geboren in de akten van de burgerlijke stand en de latere vermeldingen daarbij,

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-03-2022 Internetconsultatie (start)
03-05-2022 Internetconsultatie (eind)
09-09-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 23-09-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
27-10-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 02-12-2022 Bekendmaking stb-2022-484
01-03-2023 Inwerkingtreding stb-2022-484

Startpagina

Acties

Delen regeling