Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Eerste aanvullingswet Wetboek van Strafvordering

Dit voorstel bevat inhoudelijke aanvullingen op de Boeken 1 tot en met 8. Het gaat hierbij om onderwerpen als de regeling van procesafspraken, strafvorderlijke gegevensverwerking, aanpassing bepalingen m.b.t. het lichaam, verbetering regeling buitengerechtelijke afdoening, aanpassing deskundigenregeling, strafvordering op zee en in de lucht, herstructurering (bijzondere) voorwaarden en toezicht, vernietiging gegevens als strafrechtelijke maatregel en technische aanpassingen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s) Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK013958

Opschrift

Wijziging van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (eerste aanvullingswet nieuw Wetboek van Strafvordering)

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 08-05-2024 Internetconsultatie (start)

Startpagina

Acties

Delen regeling