Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit BRP ivm oa aanwijzing minister van OCW als abo & Besluit BSN ivm aanpassing in BV BSN (ook wel 'verzamelbesluit II')

Deze algemene maatregel van bestuur betreft een wijziging van het Besluit basisregistratie personen (BRP) en ziet in de eerste plaats op het aanwijzen van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) als bestuursorgaan dat bevoegd is om BZK een verzoek te doen tot inschrijving als niet-ingezetene van studenten uit met name het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris BZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK013989

Opschrift

Besluit van [datum] tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met onder andere de aanwijzing van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de inschrijving als niet-ingezetene van studenten uit met name het Caribisch deel van het Koninkrijk, alsmede van het Besluit burgerservicenummer in verband met een aanpassing in de beheervoorziening burgerservicenummer

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 10-11-2022 Internetconsultatie (start)
22-12-2022 Internetconsultatie (eind)
24-03-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 04-04-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
08-06-2023 Advies Raad van State uitgebracht
10-07-2023 Bekrachtiging
Bekendmaking 12-07-2023 Bekendmaking stb-2023-256
15-07-2023 Inwerkingtreding stb-2023-258
01-04-2024 Inwerkingtreding stb-2024-39

Startpagina

Acties

Delen regeling