Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties verkeersveiligheidsauditors en bijzondere verkeersveiligheidsinspecteurs

Op grond van het Besluit verkeersveiligheid weginfrastructuur dienen verkeersveiligheidsauditors en bijzondere verkeersveiligheidsinspecteurs aan wettelijke eisen te voldoen alvorens zij hun functie in Nederland mogen uitoefenen. Op grond van het EU-recht, dienen lidstaten een wettelijke regeling te treffen om door migrerende beroepsbeoefenaren elders in de EU verkregen beroepskwalificaties voor deze beroepen in Nederland te erkennen. Daartoe dient deze nieuwe regeling.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK013991

Opschrift

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, houdende vaststelling van regels in verband met de erkenning van EU-beroepskwalificaties voor verkeersveiligheidsauditors en bijzondere verkeersveiligheidsinspecteurs

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
03-12-2020 Implementatieschema EU-richtlijn
Bekendmaking 26-05-2023 Bekendmaking stcrt-2023-14995
01-06-2023 Inwerkingtreding stcrt-2023-14995

Startpagina

Acties

Delen regeling