Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wijziging Regeling natuurbescherming en Omgevingsregeling (snellheidsmaatregel uit stikstofregister)

Deze regeling tot wijziging van de Regeling natuurbescherming (Rnb) en de toekomstige Omgevingsregeling schrapt de begin 2020 ingevoerde landelijke verlaging van de maximum-snelheid op snelwegen als bronmaatregel die stikstofruimte oplevert voor het stikstofregistratiesysteem (SSRS). In samenhang daarmee komt AERIUS Register versie 2021 beschikbaar. Daarnaast wordt met deze regeling AERIUS Monitor versie 2021 voorgeschreven voor de monitoring voor de omgevingswaarde voor stikstofdepositie voor 2030.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Natuur en Stikstof
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014000

Opschrift

Regeling van de Minister voor Natuur en Stikstof van 10 juli 2022, nr. WJZ/22297630, tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling (snelheidsmaatregel uit stikstofregister)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 23-05-2022 Internetconsultatie (start)
Bekendmaking 15-07-2022 Bekendmaking stcrt-2022-18273
19-07-2022 Inwerkingtreding stcrt-2022-18273

Startpagina

Acties

Delen regeling