Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Waterbesluit en Omgevingsbesluit in verband met de overdracht van areaal, wijziging van het Besluit kwaliteit leefomgeving in verband met actualisatie van de indicatoren voor de goede ecologische waterkwaliteit

Besluit tot wijziging van de bijlagen van het Waterbesluit en Omgevingsbesluit met de aanwijzing van oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk in verband met de overdracht van areaal, wijziging van het Besluit kwaliteit leefomgeving in verband met actualisatie van de indicatoren voor de goede ecologische waterkwaliteit

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014018

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 13-06-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling