Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling vaststellen recyclepercentage voor drankenkartons

Met deze regeling worden de Regeling beheer verpakkingen en de Regeling verslaglegging verpakkingen gewijzigd. Met de wijziging van de Regeling beheer verpakkingen wordt het percentage jaarlijks te recyclen drankenkartons vastgelegd. Met de wijziging van de Regeling verslaglegging verpakkingen wordt vastgelegd dat ten behoeve van de verslaglegging over de uitvoering van de recycleverplichting voor drankenkartons, de in bijlage 1 van de Regeling verslaglegging verpakkingen opgenomen tabellen moeten worden gebruikt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014030

Opschrift

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van ........, nr. IENW/BSK-, tot wijziging van de Regeling beheer verpakking en de Regeling verslaglegging verpakkingen in verband met het vaststellen van een recyclepercentage voor drankenkartons (Regeling vaststellen recyclepercentage voor drankenkartons)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 09-06-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
28-07-2022 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling