Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Maatregelen doorschakeldiensten

Deze ministeriële regeling wijzigt de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen. Er worden regels gesteld voor aanbieders van diensten waarmee bellers kunnen worden doorgeschakeld. Hiermee wordt beoogd misleiding en onverwachte hoge kosten bij bellers tegen te gaan.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister EZK
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014041

Opschrift

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, nr. WJZ/ 22095531, tot wijziging van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen vanwege het stellen van aanvullende regels voor doorschakeldiensten

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-07-2022 Internetconsultatie (start)
02-09-2022 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 18-11-2022 Bekendmaking stcrt-2022-31207
16-12-2022 Inwerkingtreding stcrt-2022-31207

Startpagina

Acties

Delen regeling