Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Algemene kinderbijslagwet en Wet langdurige zorg houdende vereenvoudiging verkrijging dubbele kinderbijslag intensieve zorg

Voorstel tot wijziging van de Algemene kinderbijslagwet en de Wet langdurige zorg om de procedure voor verkrijging van dubbele kinderbijslag intensieve zorg te vereenvoudigen en niet-gebruik tegen te gaan

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 36385
KetenID WGK014058

Opschrift

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met de invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 08-09-2022 Internetconsultatie (eind)
17-02-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 08-03-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
05-05-2023 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 27-06-2023 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
06-07-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
06-09-2023 Verslag
10-10-2023 Nota n.a.v. verslag
24-10-2023 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
15-02-2024 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
15-02-2024 Plenaire behandeling Tweede Kamer
Eerste Kamer 05-03-2024 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
12-03-2024 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
12-03-2024 Plenaire behandeling Eerste Kamer
Bekendmaking 03-04-2024 Bekendmaking stb-2024-78
03-04-2024 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2024-79

Startpagina

Acties

Delen regeling