Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewet richtlijn kredietservicers en kredietkopers

Het wetsvoorstel implementeert Richtlijn (EU) 2021/2167 inzake kredietservicers en kredietkopers. Het voorstel introduceert in de Wet op het financieel toezicht een vergunningplicht en doorlopend toezicht voor partijen die niet-renderende kredietovereenkomsten servicen (kredietservicers). Ook worden eisen aan kredietkopers gesteld, de partijen die niet-renderende kredietovereenkomsten overnemen van een bank. Tot slot bevat het voorstel enkele wijzingen van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK014084

Opschrift

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2021/2167 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2021 inzake kredietservicers en kredietkopers en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU (PbEU 2021, L 438) (Implementatiewet richtlijn kredietservicers en kredietkopers)

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
07-04-2022 Implementatieschema EU-richtlijn
12-06-2023 Internetconsultatie (start)
12-06-2023 Internetconsultatie (start)
10-07-2023 Internetconsultatie (eind)
28-07-2023 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling