Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit zorgverzekering ivm het zorgpakket Zvw 2023

Met dit besluit wordt het Besluit zorgverzekering met ingang van 1 januari 2023 gewijzigd in verband met aanpassingen in de op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) te verzekeren prestaties (basispakket) en het verplicht eigen risico van de zorgverzekering.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014086

Opschrift

Besluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2023

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 20-05-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 20-05-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
18-06-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
11-07-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
15-07-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
21-07-2022 Advies Raad van State uitgebracht
22-08-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 26-08-2022 Bekendmaking stb-2022-322
01-01-2023 Inwerkingtreding stb-2022-322

Startpagina

Acties

Delen regeling