Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet versterking regie volkshuisvesting

Dit wetsvoorstel geeft het Rijk, de provincies en gemeenten de wettelijke instrumenten om samen en met regionale afstemming regie te voeren op de volkshuisvesting. Zodat de overheden meer grip hebben op hoeveel, waar en voor wie er wordt gebouwd, dat er sneller gebouwd kan worden en dat kwetsbare mensen met urgentie een woning krijgen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Medeondertekenaar(s) Staatssecretaris VWS
Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36512
KetenID WGK014088

Opschrift

Wet versterking regie volkshuisvesting

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-02-2023 Internetconsultatie (start)
30-03-2023 Internetconsultatie (eind)
14-07-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 18-07-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
22-11-2023 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
Tweede Kamer 07-03-2024 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer

Startpagina

Acties

Delen regeling