Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijz Boek 7 BW ivm maatregelen flexarbeid (tijdelijk, oproep, uitzend)

Voor wat betreft de arbeidsmarkt sluit het regeerakkoord van Rutte-IV aan bij de adviezen van de Commissie Borstlap en het SER MLT. In dat laatste advies zijn maatregelen opgenomen om flexkrachten meer zekerheid te bieden. Het gaat dan om oproep-, uitzend- en tijdelijke contracten. Voor de huidige oproepcontracten komen basiscontracten in de plaats, met gespreide loonbetaling. Ook moet er een goede balans komen tussen werk en beschikbaarheid en moet de regeling voor loonuitsluitingsbedingen worden herzien. Voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten geldt dat de ketenbepaling (art. 7:668a BW) wordt herzien. De tussenpoos wordt verlengd en de afwijkingsmogelijkheden bij cao worden beperkt. Studenten en scholieren zijn uitgezonderd van de maatregelen voor oproep en tijdelijke contracten. Voor uitzendcontracten worden maatregelen genomen die zien op fase A.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014090

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 10-07-2023 Internetconsultatie (start)
04-09-2023 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling