Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de bijlage I als bedoeld in artikel 7.1, 7.2 en 7.3 van het Alcoholbesluit

Op grond van artikel 44b, eerste lid, van de Alcoholwet wordt bij algemene maatregel van bestuur een bijlage vastgesteld, die bij elke daarin omschreven overtreding het bedrag van de deswege op te leggen bestuurlijke boete bepaalt. In de bijlage als bedoeld in artikel 7.1 bij het Alcoholbesluit is hieraan uitvoering gegeven. In de Alcoholwet zijn de artikelen 25e, 25f en 25g niet opgenomen in de bijlage van Alcoholbesluit. Hierdoor kunnen overtredingen van de genoemde artikelen op dit moment niet beboet worden op basis van de Alcoholwet. Om dit mogelijk te maken, wordt voorgesteld om de artikelen met deze wijziging te plaatsen in de bijlage.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014093

Opschrift

Besluit houdende wijziging van de bijlage als bedoeld in artikel 7.1 van het Alcoholbesluit

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Raad van State 04-11-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
26-12-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
20-09-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
26-09-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
04-10-2023 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
Bekendmaking 15-11-2023 Bekendmaking stb-2023-411
01-01-2024 Inwerkingtreding stb-2023-411

Startpagina

Acties

Delen regeling