Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Invoering afgifteplicht afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

De afgifteplicht van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) beoogt het rechtstreeks afgeven hiervan aan gecertificeerde verwerkers van betreffende AEEA. Dit is een wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De afgifteplicht gaat gepaard met een plicht om de afgifte van AEEA in de keten te melden (aan het LMA). Dit is een wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Bma).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014100

Opschrift

Besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen met betrekking tot het afgeven van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 05-10-2023 Internetconsultatie (start)
16-11-2023 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling