Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit wijziging BSF 2000 i.v.m. herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Voornemen is om per studiejaar 2023-2024 de basisbeurs in te voeren in het hoger onderwijs (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs). Dit vergt ook aanpassing van het BSF 2000.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014102

Opschrift

Besluit van 6 juni 2023 tot wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000 ten behoeve van de nadere uitwerking van de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd, de omzetting van de studievoorschotvoucher in een tegemoetkoming en het doorvoeren van technische wijzigingen in verband met het herinvoeren van de basisbeurs in het hoger onderwijs

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 13-09-2022 Internetconsultatie (start)
26-10-2022 Internetconsultatie (eind)
16-02-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 08-03-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
20-04-2023 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
05-06-2023 Bekrachtiging
Bekendmaking 08-06-2023 Bekendmaking stb-2023-187
08-06-2023 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2023-188
07-07-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
01-09-2023 Inwerkingtreding stb-2023-188
01-01-2025 Inwerkingtreding stb-2023-188

Startpagina

Acties

Delen regeling