Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit wijziging BSF 2000 i.v.m. herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Voornemen is om per studiejaar 2023-2024 de basisbeurs in te voeren in het hoger onderwijs (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs). Dit vergt ook aanpassing van het BSF 2000.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014102

Opschrift

Besluit tot wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000 in verband met onder meer de herinvoering van een basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 13-09-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
26-10-2022 Internetconsultatie (eind)
16-02-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 08-03-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling