Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit toegankelijkheid van het OV

Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten legt bepaalde eisen op aan verschillende producten en diensten. Deze eisen strekken ertoe om deze producten en diensten toegankelijker te maken voor mensen met een handicap. Het harmoniseren van de voorschriften draagt bij aan de werking van de interne markt. Een van de diensten waarop de richtlijn betrekking heeft, is het openbaar vervoer. Dit besluit implementeert het deel van de Richtlijn (EU) 2019/883 dat betrekking heeft op het openbaar vervoer.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Medeondertekenaar(s) Minister VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Verkeer | Spoor
Verkeer | Weg
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK014124

Opschrift

Besluit van tot wijziging van het Besluit toegankelijkheid van het openbaar vervoer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (PbEU 2019, L 151)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 27-06-2022 Internetconsultatie (start)
27-06-2022 Internetconsultatie (start)
11-09-2022 Internetconsultatie (eind)
09-06-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 20-06-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
03-04-2024 Advies Raad van State uitgebracht

Startpagina

Acties

Delen regeling