Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit van ……… tot wijziging van het Besluit diergezondheid en de vaststelling van de tarieven van de diergezondheidsheffing voor 2023

De tarieven voor de diergezondheidsheffing moeten jaarlijks vóór 1 januari van het desbetreffende jaar worden vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur (amvb). Deze wijziging behelst de aanpassing van de tarieven en enkele van de begripsbepalingen

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister LNV
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014128

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-04-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
26-04-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
07-06-2022 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling