Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tot wijziging van het besluit aanwijzing verdragen Wet havenstaatcontrole vanwege toevoegen van twee verdragen

Dit wijzigingsbesluit omvat de wijziging van artikel 1 van het Besluit aanwijzing verdragen Wet havenstaatcontrole. Hiermee wordt bewerkstelligd dat twee verdragen worden aangewezen als verdrag waarop, op grond van artikel 1, onderdeel a, onder 10, van de Wet havenstaatcontrole, havenstaatcontrole kan worden uitgevoerd. Het gaat om de volgende twee verdragen: 1. het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329); 2. het Verdrag van Athene betreffende het vervoer van passagiers en hun bagage over zee van 1974, zoals gewijzigd bij het Protocol van 2002 (Trb. 2011, 110).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Verkeer | Scheepvaart
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Verdrag
KetenID WGK014173

Opschrift

Besluit van [datum], tot wijziging van het Besluit aanwijzing verdragen Wet havenstaatcontrole in verband met het toezicht op de naleving van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329) en het Verdrag van Athene betreffende het vervoer van passagiers en hun bagage over zee van 1974, zoals gewijzigd bij het Protocol van 2002 (Trb. 2011, 110)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 21-10-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 27-10-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
24-11-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 27-02-2023 Bekendmaking stb-2023-65
28-02-2023 Inwerkingtreding stb-2023-65

Startpagina

Acties

Delen regeling