Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling vrachtwagenheffing

De regeling richt zich op het operationaliseren van het systeem van de vrachtwagenheffing. De regeling bevat onder andere regels over het bepalen van het begin en einde van wegvakken en over de gegevens die bij een aanvraag om een ontheffing moeten worden aangeleverd. Ook bepaalt de regeling termijnen voor wettelijke uitzonderingen op de verplichtingen van de houder van een vrachtwagen, bijvoorbeeld om werkende boordapparatuur te hebben.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014175

Opschrift

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van ........, nr. IENW/BSK-, houdende vaststelling van regels ter uitvoering van de Wet vrachtwagenheffing (Stcrt…) (Regeling vrachtwagenheffing)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 30-10-2023 Internetconsultatie (start)
11-12-2023 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 03-05-2024 Bekendmaking stcrt-2024-13728
06-05-2024 Inwerkingtreding stcrt-2024-13728

Startpagina

Acties

Delen regeling