Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit PG bevolkingsonderzoeken naar kanker BES

Deze amvb betreft een wijziging van het Besluit publieke gezondheid in verband met het aanwijzen van bevolkingsonderzoeken naar kanker in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK014176

Opschrift

Besluit houdende wijziging van het Besluit publieke gezondheid in verband met het aanwijzen van bevolkingsonderzoeken naar kanker in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 09-09-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 19-09-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
02-11-2022 Advies Raad van State uitgebracht
24-01-2023 Bekrachtiging
Bekendmaking 30-01-2023 Bekendmaking stb-2023-24
21-02-2023 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2023-56
01-04-2023 Inwerkingtreding stb-2023-56

Startpagina

Acties

Delen regeling