Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging bijlagen IVe, IVf, XIX en XXXIII bij de Omgevingsregeling

Met deze regeling zijn wijzigingen doorgevoerd in bijlagen IVe, IVf, XIX en XXXIII bij de Omgevingsregeling. De wijzigingen vloeien voort uit wijzigingen van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, de Regeling geluid milieubeheer en de Regeling omgevingslawaai luchtvaart per 1 maart 2022. Met voorliggende wijzigingsregeling zijn die wijzigingen verwerkt in genoemde bijlagen bij de Omgevingsregeling. Daarnaast zijn in bijlagen IVe en IVf wijzigingen doorgevoerd om de effecten te kunnen berekenen van een nieuw type geluidmaatregel, namelijk de diffractor op een scherm.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK014206

Opschrift

Wijziging bijlagen IVe, IVf, XIX en XXXIII bij de Omgevingsregeling

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 29-06-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
27-07-2022 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling