Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringswet EU-datagovernanceverordening

Dit wetsvoorstel strekt tot uitvoering van de verordening (EU) 2022/868 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2022 betreffende de betreffende Europese datagovernance en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1724 (Datagovernanceverordening). Hiervoor worden onder meer bevoegde autoriteiten aangewezen en wordt voorzien in toezicht en handhaving van deze verordening.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister EZK
Medeondertekenaar(s) Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Verordening
KetenID WGK014216

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 26-04-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 11-05-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
27-07-2023 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 24-09-2023 Inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling