Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel terugdringen verzuim

Het wetsvoorstel terugdringen verzuim komt voort uit de ambitie van de regering om toe te werken naar nul onnodige thuiszitters. Het voorstel heeft als doel om het verzuim beter in beeld te krijgen, te voorkomen en terug te dringen. Daarnaast beoogt het wetsvoorstel het aantal vrijstellingen op psychische of lichamelijke gronden terug te dringen ter bevordering van de onderwijs- en ontwikkelmogelijkheden van kinderen. Het wetsvoorstel terugdringen verzuim implementeert daarom vijf maatregelen: 1. Aanscherping van het verzuimbeleid op scholen; 2. Het registreren van alle soorten verzuim in categorieën; 3. Tijdig betrekken van de leerplichtambtenaar bij zorgelijk verzuim; 4. Verbeteren van het regionaal en landelijk zicht op verzuim; en 5. Aanscherping van de procedure vrijstelling 5 onderdeel a (vrijstelling op basis van lichamelijke of psychische gronden).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris OCW
Medeondertekenaar(s) Minister OCW
Soort regeling Wet
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK014222

Opschrift

Wet houdende wijziging van de Leerplichtwet 1969 en enige andere onderwijswetten in verband met het terugdringen van verzuim

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 14-07-2022 Internetconsultatie (start)
23-09-2022 Internetconsultatie (eind)
14-07-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 18-07-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
20-12-2023 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling