Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Tijdelijk besluit DCC ivm de uitgifte van vaccinatiecertificaten aan personen die elders in de Europese Unie zijn gevaccineerd en in verband met het inladen van een buitenlands DCC

Met dit besluit wordt het Tijdelijk besluit DCC gewijzigd. De wijziging heeft allereerst betrekking op het aanwijzen van gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en) die op verzoek een vaccinatiecertificaat mogen uitgeven aan personen die elders in de Europese Unie zijn gevaccineerd. Daarnaast wordt het met dit wijzigingsbesluit mogelijk gemaakt dat niet alleen een namens Nederland op papier uitgegeven digitaal EU-COVID-certificaat (DCC) met de CoronaCheck App mag worden ingeladen, maar ook een DCC dat is uitgegeven namens andere landen (binnen en buiten de Europese Unie).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014223

Opschrift

Wijziging Tijdelijk besluit DCC ivm de uitgifte van vaccinatiecertificaten aan personen die elders in de Europese Unie zijn gevaccineerd en in verband met het inladen van een buitenlands DCC

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-07-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 01-07-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
08-07-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
14-07-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
19-07-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
11-08-2022 Advies Raad van State uitgebracht
22-08-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 26-08-2022 Bekendmaking stb-2022-325
27-08-2022 Inwerkingtreding stb-2022-325

Startpagina

Acties

Delen regeling