Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling tot wijziging diverse tariefregelingen

Voor de vergunning- en dienstverlenende werkzaamheden van de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) op deze beleidsterreinen kunnen tarieven in rekening worden gebracht bij de aanvragers. Bij uitbreiding van de vergunning- en dienstverlenende werkzaamheden van de ILT is ook de vaststelling van nieuwe tarieven voor deze werkzaamheden wenselijk. Deze regeling voorziet daarin.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014232

Opschrift

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van [PM], nr. IENW/BSK-[PM], tot wijziging van diverse regelingen in verband met de vaststelling van nieuwe tarieven voor vergunning- en dienstverlening in de transportsectoren

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 13-07-2022 Internetconsultatie (start)
06-09-2022 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 27-09-2022 Bekendmaking stcrt-2022-24887
01-10-2022 Inwerkingtreding stcrt-2022-24887

Startpagina

Acties

Delen regeling