Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling aanwijzing aanbieders essentiële diensten EZK (DNS)

Deze regeling strekt tot een ruimere aanwijzing van DNS-dienstverleners als aanbieder van een essentiële dienst (AED) als bedoeld in de zogenoemde NIB-richtlijn van de Europese Unie en de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). In de Regeling aanwijzing aanbieders essentiële diensten EZK (hierna: regeling) zijn reeds bepaalde DNS-dienstverleners aangewezen als AED namelijk beheerders van een register van topleveldomeinnamen. Naar aanleiding van nadere analyse worden thans meer DNS-dienstverleners als AED aangewezen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister EZK
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014240

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 05-09-2022 Internetconsultatie (start)
05-09-2022 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 20-02-2023 Bekendmaking stcrt-2023-5316
01-07-2023 Inwerkingtreding stcrt-2023-5316

Startpagina

Acties

Delen regeling