Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wet publieke gezondheid ivm de bestrijding van de epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1 of een directe dreiging daarvan

Dit wetsvoorstel is de eerste tranche van de aanpassing van de Wet publieke gezondheid voor een versterkte pandemische paraatheid en creëert een structurele grondslag voor de bestrijding van een (dreigende) epidemie van infectieziekten met pandemisch potentieel, waarbij de bescherming van grondrechten en de betrokkenheid van het parlement wettelijk zijn gewaarborgd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36194
KetenID WGK014244

Opschrift

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van infectieziekten met pandemisch potentieel

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 08-06-2022 Internetconsultatie (start)
29-06-2022 Internetconsultatie (eind)
15-07-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 21-07-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
29-07-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
24-08-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 15-09-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
20-09-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
08-11-2022 Verslag
29-11-2022 Nota n.a.v. verslag
29-11-2022 Nota van wijziging
30-11-2022 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
12-12-2022 Wetgevingsoverleg
20-12-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 14-02-2023 Voorlopig verslag
06-03-2023 Memorie van antwoord
10-04-2023 Nader voorlopig verslag
14-04-2023 Nadere memorie van antwoord
11-05-2023 Tweede nader voorlopig verslag
12-05-2023 Nota n.a.v. Verslag
15-05-2023 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
16-05-2023 Plenaire behandeling Eerste Kamer
23-05-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 07-06-2023 Bekendmaking stb-2023-184
20-06-2023 Inwerkingtreding stb-2023-204
20-06-2023 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2023-204

Startpagina

Acties

Delen regeling