Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke wet Klimaatfonds

Dit voorstel van wet voor een Tijdelijke wet Klimaatfonds strekt ertoe het Klimaatfonds in te stellen als een begrotingsfonds zoals bedoeld in artikel 2.11 van de Comptabiliteitswet 2016 (hierna: CW). In dit wetsvoorstel wordt het fonds ingesteld en worden de doelen, de aard van de uitgaven en de voeding van het fonds vastgelegd. In deze toelichting wordt onder andere ingegaan op de achtergrond en noodzaak van dit wetsvoorstel voor het instellen van het Klimaatfonds, de vormgeving en de gevolgen. Het wetsvoorstel is mede door de Minister van Financiën ondertekend en wordt in overeenstemming met artikel 2.11, tweede lid, van de CW, als dit wetsvoorstel door de Staten-Generaal wordt aanvaard en na bekrachtiging, mede door de Minister van Financiën van contraseign worden voorzien.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister EZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK014248

Opschrift

Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Raad van State 13-07-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State

Startpagina

Acties

Delen regeling