Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wijziging van de Omgevingswet (aanscherping omgevingswaarde 2030 en regels omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit)

Overeenkomstig het regeerakkoord wordt de omgevingswaarde voor stikstofdepositie voor 2035, naar voren gehaald, naar 2030. Dat betekent dat in 2030 74% van het voor stikstofbelasting gevoelige areaal in Natura 2000-gebieden geen overschrijding mag hebben van de kritische depositiewaarde. In het wetsvoorstel worden voor zover nodig ook regels over de toestemmingverlening voor projecten die stikstofdepositie veroorzaken gewijzigd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Natuur en Stikstof
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014280

Opschrift

wijziging van de Omgevingswet (aanscherping omgevingswaarde 2030 en regels omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 14-02-2023 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
23-03-2023 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling