Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling indexatie vrijstellingsgrenzen Solvency II Basic

Deze regeling voorziet in de indexatie van de grens tussen vrijgestelde verzekeraars en het Solvency II Basic-regime.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014286

Opschrift

Regeling van de Minister van Financiën van 2022-0000000000, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft in verband met een periodieke aanpassing van de in euro luidende bedragen voor vrijstelling van het deel prudentieel toezicht van de Wft voor kleine natura-uitvaartverzekeraars en kleine schadeverzekeraars (indexatie vrijstellingsgrenzen Solvency II Basic)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 09-06-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
07-07-2022 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 01-09-2022 Bekendmaking stcrt-2022-22952
19-10-2022 Inwerkingtreding stcrt-2022-22952

Startpagina

Acties

Delen regeling