Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit van ……… tot wijziging van het Besluit elektronische deponering handelsregister in verband met de uitbreiding van de verplichting tot elektronisch deponeren

. Het onderhavige besluit regelt dat ook grote rechtspersonen verplicht zijn de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens (hierna tezamen aangeduid als de jaarrapportage) elektronisch via SBR te deponeren. De uitzonderingen op de verplichting voor elektronisch deponeren via SBR, die voor een aantal categorieën rechtspersonen in artikel 4 van het Besluit elektronische deponering handelsregister stonden, zijn grotendeels geschrapt. De SBR standaard is aangepast om ook het deponeren van een jaarrekening in het Europese formaat via SBR mogelijk te maken.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister EZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014288

Opschrift

Besluit tot wijziging van het Besluit elektronische deponering handelsregister in verband met de uitbreiding van de verplichting tot elektronisch deponeren

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 24-06-2022 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 24-06-2024 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State

Startpagina

Acties

Delen regeling