Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 en de Tunnelwet Westerschelde in verband met de implementatie van een aantal artikelen uit de herziene Eurovignetrichtlijn

Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 en de Tunnelwet Westerschelde in verband met de implementatie van een aantal artikelen uit de herziene Eurovignetrichtlijn. De wijziging ziet op het verbod op indirect en direct onderscheid, benadeling van niet-reguliere gebruikers en het vervallen van de mogelijkheid om naar emissieklasse te differentiëren.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Wet
Onderwerp Verkeer | Weg
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 36384
KetenID WGK014300

Opschrift

Wet van [..] tot wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 en de Tunnelwet Westerschelde in verband met de implementatie van de herziene Eurovignetrichtlijn

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
18-11-2022 Ministerraad akkoord
30-12-2022 Implementatieschema EU-richtlijn
Raad van State 21-11-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
23-02-2023 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 02-12-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
27-06-2023 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
11-09-2023 Verslag
12-10-2023 Nota n.a.v. verslag
24-10-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 07-11-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 23-11-2023 Bekendmaking stb-2023-419
25-03-2024 Inwerkingtreding stb-2023-419

Startpagina

Acties

Delen regeling