Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Woningwet (huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen)

Verplichte huurverlaging voor huurders van toegelaten instellingen met een inkomen niet hoger dan 120% van het toepasselijke minimuminkomensijkpunt uit de Wet op de huurtoeslag. Zowel uit eigen beweging door toegelaten instelling als op verzoek huurder.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 36281
KetenID WGK014308

Opschrift

Wijziging van de Woningwet (huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-09-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 23-09-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
02-11-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 20-12-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
20-01-2023 Verslag
25-01-2023 Nota n.a.v. verslag
26-01-2023 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
26-01-2023 Nota van wijziging
02-02-2023 Plenaire behandeling Tweede Kamer
07-02-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 17-02-2023 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
17-02-2023 Nota n.a.v. Verslag
17-02-2023 Verslag
21-02-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 24-02-2023 Bekendmaking stb-2023-64
01-03-2023 Inwerkingtreding stb-2023-64

Startpagina

Acties

Delen regeling