Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit ongerichte reclame kansspelen op afstand (Besluit orka)

Houders van een vergunning tot het aanbieden van kansspelen moeten op zorgvuldige en evenwichtige wijze vorm geven aan reclameactiviteiten. Bij of krachtens AMvB mogen hierover regels worden gesteld. Thans is in het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen bepaald dat de reclameactiviteiten niet gericht mogen zijn op maatschappelijk kwetsbare groepen van personen. Dit verbod wordt door kansspelaanbieders zeer beperkt opgevat. Daarom wordt in ieder geval voor kansspelen op afstand ongerichte reclame in zijn geheel verboden. Dat betekent dat in de publieke ruimte geen reclame voor deze kansspelen wordt toegestaan.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Amvb
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014312

Opschrift

wijziging van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen in verband met de inperking van wervings- en reclameactiviteiten voor risicovolle kansspelen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 08-07-2022 Ministerraad akkoord
10-07-2022 Internetconsultatie (start)
04-09-2022 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 11-07-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
26-08-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
20-10-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
21-12-2022 Advies Raad van State uitgebracht
05-04-2023 Bekrachtiging
Bekendmaking 19-04-2023 Bekendmaking stb-2023-120
01-07-2023 Inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling