Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling voertuigen ivm implementatie gedelegeerde richtlijn 2021/1717

Deze regeling implementeert gedelegeeerde richtlijn (EU) 2021/1717. Het betreft een kleine wijziging van de Regeling voertuigen ten behoeve van het meenemen van eCall in de algemene periodieke keuring (APK).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK014327

Opschrift

Regeling tot wijziging van de Regeling voertuigen in verband met implementatie van Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1717 van de Commissie van 9 juli 2021 tot wijziging van Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de actualisering van bepaalde benamingen van voertuigcategorieƫn en de toevoeging van eCall aan de lijst van te controleren punten, de methoden, de redenen voor afkeuring en de beoordeling van gebreken in de bijlagen I en III bij die richtlijn (PbEU 2021, L 342)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2021/1717
24-06-2022 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2021/1717
Bekendmaking 27-09-2022 Bekendmaking stcrt-2022-24108
20-05-2023 Inwerkingtreding stcrt-2022-24108

Startpagina

Acties

Delen regeling