Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Algemene wet bestuursrecht in verband met de verlaging van de griffierechten

In het Coalitieakkoord 2021-2025 is opgenomen: “We vergroten de toegang tot het recht voor burgers en mkb door de griffierechten te verlagen met 25%”. In de financiële bijlage bij het coalitieakkoord is hiervoor per 1 januari 2024 budget ingeruimd. Dit wetsvoorstel voert dit voornemen uit voor zowel de civiele als de bestuursrechtelijke procedures.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK014331

Opschrift

Wet tot wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Algemene wet bestuursrecht in verband met de verlaging van de griffierechten

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 05-07-2022 Internetconsultatie (start)
15-09-2022 Internetconsultatie (eind)
15-09-2022 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 04-04-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
26-04-2023 Advies Raad van State uitgebracht

Startpagina

Acties

Delen regeling