Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2023

De Tijdelijke regeling hypothecair krediet strekt tot vaststelling van de inkomenscriteria voor het verstrekken van hypothecair krediet en de maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de woning. De regeling wordt op een aantal punten gewijzigd. De berekening van het gezamenlijke toetsinkomen bij tweeverdieners wordt aangepast. Het financieringslastpercentage wordt bepaald op basis van het gezamenlijke toetsinkomen in plaats van het hoogste toetsinkomen vermeerderd met 90 procent van het lagere toetsinkomen. Dit is in lijn met het advies van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en sluit aan bij de afbouw van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting van de minst verdienende partner. Verder worden de financieringslastpercentages voor 2023 in de regeling opgenomen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Soort regeling Regeling
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014397

Opschrift

Regeling van de Minister van Financiën tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in verband met de vaststelling van de inkomenstabellen voor 2023.

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 13-07-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
29-08-2022 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 03-11-2022 Bekendmaking stcrt-2022-28829
01-01-2023 Inwerkingtreding stcrt-2022-28829

Startpagina

Acties

Delen regeling