Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit financiële markten 2022

Dit besluit is een verzamelbesluit waarmee technische wijzigingen worden aangebracht in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo), het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr), het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Bbbfs) en andere besluiten op het terrein van de financiële markten. Dit besluit maakt onderdeel uit van de wijzigingscyclus van wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten. In deze cyclus worden kleinere onderwerpen opgenomen die geen separaat voorstel rechtvaardigen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK014411

Opschrift

Besluit van [datum] tot wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector en enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingsbesluit financiële markten 2022)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-07-2022 Internetconsultatie (start)
26-08-2022 Internetconsultatie (eind)
14-10-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 25-10-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
24-11-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 27-01-2023 Bekendmaking stb-2023-23
01-07-2023 Inwerkingtreding stb-2023-90

Startpagina

Acties

Delen regeling