Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Warenwetbesluit toegankelijkheidsvoorschriften 2023

Met de Europese toegankelijkheidsrichtlijn (2019/882) worden eisen gesteld aan bepaalde producten en diensten met betrekking tot de toegankelijkheid van die producten en diensten voor mensen met een handicap. Dit Warenwetbesluit regelt de toegankelijkheidseisen voor producten. Er worden voor bepaalde categorieën producten eisen gesteld aan fabrikanten en importeurs inzake de toegankelijkheid van de producten die zij op de markt brengen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Langdurige Zorg en Sport
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK014451

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 30-07-2022 Internetconsultatie (start)
11-09-2022 Internetconsultatie (eind)
30-06-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 04-07-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
11-07-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
27-03-2024 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 10-05-2024 Bekendmaking stb-2024-123

Startpagina

Acties

Delen regeling