Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tot vervallen aanspraak verlaagd wettelijk collegegeld voor eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs en tweedejaarsstudenten aan een lerarenopleiding

Op 1 september 2018 is de Wet verlaagd wettelijk collegegeld1 in werking getreden waarmee een grondslag in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) is geïntroduceerd om groepen aan te wijzen die aanspraak maken op het betalen van een verlaagd bedrag aan collegegeld. In het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 (UWHW 2008) is bepaald dat eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs aanspraak maken op het verlaagd wettelijk collegegeld, evenals tweedejaarsstudenten aan lerarenopleidingen. Met onderhavig besluit komt deze aanspraak vanaf het studiejaar 2024–2025 te vervallen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014471

Opschrift

Besluit van 25 mei 2023 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met het vervallen van de aanspraak van eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs en tweedejaarsstudenten aan lerarenopleidingen op het verlaagd wettelijk collegegeld

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 29-08-2022 Internetconsultatie (start)
27-09-2022 Internetconsultatie (eind)
23-12-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 27-12-2022 Voorhang start Tweede Kamer
10-01-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
07-02-2023 Voorhang einde Tweede Kamer
07-02-2023 Voorhang einde Eerste Kamer
17-02-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
30-03-2023 Advies Raad van State uitgebracht
22-05-2023 Bekrachtiging
Bekendmaking 05-06-2023 Bekendmaking stb-2023-180
01-08-2024 Inwerkingtreding stb-2023-180

Startpagina

Acties

Delen regeling