Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Tabaks- en rookwarenbesluit ivm het verbieden van de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten in verkooppunten eet en horeca inrichtingen

Met deze algemene maatregel van bestuur wordt het Tabaks- en rookwarenbesluit aangepast met het doel het aantal verkooppunten van tabaksproducten en aanverwante producten te verminderen. De verkoop op afstand van tabaksproducten en aanverwante producten, waaronder de verkoop in supermarkten en in horeca-inrichtingen, wordt verboden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014487

Opschrift

wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met het verbieden van de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten in supermarkten en horeca-inrichtingen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 25-11-2022 Internetconsultatie (start)
23-12-2022 Internetconsultatie (eind)
30-06-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 06-07-2023 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
27-09-2023 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
05-10-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
23-10-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
31-01-2024 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
Bekendmaking 15-04-2024 Bekendmaking stb-2024-89
01-07-2024 Inwerkingtreding stb-2024-89

Startpagina

Acties

Delen regeling