Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling inrichtingen- en activiteiten BES

Deze regeling betreft een verdere uitwerking van artikel 2.1 van het Besluit inrichtingen- en activiteitenbesluit BES (hierna: IAB BES) waarin de grondslag staat om bij ministeriele regeling nadereregels te stellen voor activiteiten die negatieve gevolgen kunnen hebben voor het milieu.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014488

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 20-03-2023 Internetconsultatie (start)
15-05-2023 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 21-12-2023 Bekendmaking stcrt-2023-35121
01-04-2024 Inwerkingtreding stcrt-2023-35121

Startpagina

Acties

Delen regeling