Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke regeling testen technisch hulpmiddel tolheffing

De Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 geeft het kader voor het heffen van tol voor twee nieuwe wegverbindingen: de Blankenburgverbinding en de ViA15. Om passerende motorrijtuigen te registreren zal gebruik worden gemaakt van waarnemingsapparatuur met automatische nummerplaatherkenning (automatic numberplate recognition, ANPR). Voordat de tolheffing van start gaat moet worden getest of deze apparatuur geschikt is voor gebruik. De wet maakt het testen mogelijk. Deze ministeriële regeling bevat nadere regels over het testen. Het betreft een tijdelijke regeling, die na twee jaar vervalt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014493

Opschrift

Tijdelijke regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van [datum], nr. IENW/BSK-[…], houdende vaststelling van regels met betrekking tot het testen van het technisch hulpmiddel voor tolheffing op grond van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15.

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 21-11-2022 Internetconsultatie (start)
19-12-2022 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 19-04-2023 Bekendmaking stcrt-2023-7616
19-04-2023 Inwerkingtreding stcrt-2023-7616

Startpagina

Acties

Delen regeling