Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit implementatie richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen

Besluit strekt tot implementatie van Richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen (Richtlijn (EU) 2021/338).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Soort regeling Amvb
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK014494

Opschrift

Besluit van [...] tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector en het Besluit marktmisbruik Wft ter implementatie van Richtlijn (EU) 2021/338 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2021 tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievreisten, productgovernance en positielimieten, en Richtlijnen 2013/36/EU en |(EU) 2019/78 wat betreft de toepassing daarvan op beleggingsondernemingen, om bij te dragen aan het herstel van de covid-19 crisis (PbEU 2021, L 68) (Besluit implementatie richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2021/338
17-08-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
29-09-2022 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling