Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling tot wijziging van bijlage 1 bij de Rav

Dit betreft de laatste wijziging van bijlage 1 bij de Rav. Bij deze wijziging is voor één huisvestingssysteem een voorlopige emissiefactor vastgesteld, is voor één huisvestingssysteem een definitieve emissiefactor vastgesteld en is voor één huisvestingssysteem een variant op het bestaande systeem toegevoegd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014499

Opschrift

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van ........, nr. IENW/BSK-2021/….., tot wijziging van bijlage 1 bij de Regeling ammoniak en veehouderij in verband met actualisering hiervan

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 14-10-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
13-11-2022 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 08-03-2023 Bekendmaking stcrt-2023-5459
01-04-2023 Inwerkingtreding stcrt-2023-5459

Startpagina

Acties

Delen regeling