Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wet kinderopvang in verband met het voorzien in tweetalige dagopvang en enkele andere wijzigingen

Met deze wijziging van de Wet kinderopvang wordt het experiment dat met meertalige dagopvang is uitgevoerd omgezet in een structurele regeling.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36393
KetenID WGK014513

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 10-01-2023 Internetconsultatie (start)
31-01-2023 Internetconsultatie (eind)
31-03-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 04-04-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
22-06-2023 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 10-07-2023 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
11-07-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
12-09-2023 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
20-09-2023 Verslag
04-10-2023 Nota n.a.v. verslag
Bekendmaking 16-11-2023 Bekendmaking stb-2023-412
30-01-2024 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2024-9
01-02-2024 Inwerkingtreding stb-2024-9
01-02-2024 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling