Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verzamelbesluit Omgevingswet 2023

Dit Verzamelbesluit bevat technische correcties in het Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit en andere AMvB's die raken aan het stelsel van de Omgevingswet.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Amvb
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Natuur en milieu | Bodem
Natuur en milieu | Afval
Natuur en milieu | Geluid
Natuur en milieu | Lucht
Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Natuur en milieu | Stoffen
Natuur en milieu | Water
Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK014532

Opschrift

Verzamelbesluit Omgevingwet 2023

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 17-11-2022 Internetconsultatie (eind)
17-05-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 06-06-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
06-07-2023 Advies Raad van State uitgebracht
12-09-2023 Bekrachtiging
Bekendmaking 15-09-2023 Bekendmaking stb-2023-298

Startpagina

Acties

Delen regeling