Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Waterschapsbesluit i.v.m. herzien regels voor beleidsvoorbereiding en verantwoording

In hoofdstuk 4 van het Waterschapsbesluit zijn de regels voor de beleidsvoorbereiding en verantwoording van waterschappen opgenomen. Dit hoofdstuk wordt geheel herzien en zoveel mogelijk in lijn gebracht met de regels hierover voor provincies en gemeenten, zoals neergelegd in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Natuur en milieu | Water
Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014540

Opschrift

Besluit van houdende wijziging van het Waterschapsbesluit in verband met het aanpassen van de regels over beleidsvoorbereiding en verantwoording voor waterschappen en het zoveel mogelijk uniformeren van deze regels met die van provincies en gemeenten

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 18-04-2023 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
24-05-2023 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling