Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tot wijziging van het Bfv 2001 ivm aanpassing verdeelmaatstaven gemeentefonds

Dit besluit strekt tot wijziging van het Besluit financiële verhouding 2001 in verband met de invoering van een nieuw verdeelmodel voor de algemene uitkering van het gemeentefonds. Aan het besluit wordt terugwerkende kracht verleend tot en met 1 januari 2023.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Medeondertekenaar(s) Staatssecretaris FIN
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014598

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-12-2023 Internetconsultatie (start)
31-01-2024 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling